1.แจ้งรายละเอียดสถานที่รับ-ส่งรถ เวลา ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร
2.การจองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคุณลูกค้าโอนเงินจองจำนวณ 1000 บ. ทางเราจะทำการล๊อกรถให้ทันที (ถ้าไม่ได้โอนเงินจอง ถือว่าการจองเป้นโมฆะ)
3.หลังจากที่ลูกค้า ส่งสลิปการโอนจอง กรุณาส่งรูปประชาชนกับบัตรขับขี่ เพื่อเตรียมทำสัญญาการเช่ารถ
4.ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการรับรถกรุณาแจ้งก่อน 7 วัน ทางร้านคืนเงินจองให้ 100% ทันที