1.ดอยอ่างขาง เชียงใหม่
ดอยอ่างขาง มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เนื่องจากอยู่ในหุบเขา โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อากาศจะเย็นจนน้ำค้างกลายเป็นน้ำค้างแข็ง (แม่คะนิ้ง) อยู่ในดงดอกไม้กลางหุบเขาพร้อมจุดชมวิวที่สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมมาสัมผัสอากาศหนาวและถ่ายภาพกันอย่างไม่ขาดสาย
สถานที่ : ดอยอ่างขาง เชียงใหม่ ที่อยู่ : ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

2.ดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม่
ดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม่ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ภูเขาที่สูงสลับซับซ้อน ดอยที่สำคัญได้แก่ ดอยสุเทพ ดอยบวกห้า และดอยปุย เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญทางศาสนา และทางประวัติศาสตร์
ดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม่ ที่อยู่ : อ.เมือง จ.เชียงใหม่

3.ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่
ดอยอินทนนท์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทยมีสภาพป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสาย มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกต่างๆ โดนเฉพาะน้ำตกแม่ยะ ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศ
ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ ที่อยู่ : อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

4.ดอยม่อนแจ่ม เชียงใหม่
ดอยม่อนแจ่ม แห่งนี้ห้อมล้อมไปด้วยความงดงามของสายหมอก ทิวเขา และหมู่เมฆ โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติ หรือจะพาครอบครัวมาแคมป์ปิ้งได้แบบชิดหมู่เมฆ ซึ่งสถานที่แห่งนี้อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
ดอยม่อนแจ่ม เชียงใหม่ ที่อยู่ : อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

5.ดอยผ้าห่มปก เชียงใหม่
ดอยฟ้าห่มปก ที่นี่มีดอยสำคัญได้แก่ ดอยผ้าห่มปก ดอยปู่หมื่น ดอยแหลม และดอยอ่างขาง สภาพป่าส่วนใหญ่ยังสมบูรณ์อยู่มาก ทั้งป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณในระดับเชิงเขา ป่าดิบแล้งบริเวณริมลำห้วยลำธาร ป่าสนเขาและป่าดิบเขาบนยอดเขาสูง ป่าผืนนี้เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำฝาง
ดอยผ้าห่มปก เชียงใหม่ ที่อยู่ : อ.ฝาง จ.เชียงใหม่